Texas hold’em

Spelandet inleds med att de två spelare som sitter efter given (dealern) satsar en förutbestämd summa (blind). Dessa markers är en obligatorisk satsning för att det ska finnas marker i spel från början. Blindens storlek varierar från bord till bord. Varje spelare får sedan två hålkort, vilka han håller för sig själv. Dessa ska spelaren kombinera med de fem gemensamma kort som senare vänds upp på bordet för att skapa en så bra hand som möjligt. Därefter följer en satsningsrunda som inleds av spelaren som sitter efter de spelare som var tvungna att satsa blinds. Varje spelare kan antingen följa (call), höja (raise), passa (check) eller lägga sig (fold). Passa kan man bara göra om man har satsat lika mycket som föregående spelare. När de spelare som inte har lagt sig har satsat lika mycket kommer tre gemensamma kort på bordet. Dessa kallas för “the flop”.

En ny satsningsrunda följer och om flera spelare har satsat lika mycket kommer ett fjärde kort, “the turn”, upp. Efter ytterligare en satsningsrunda vänds det femte gemensamma kortet upp, “the river”. Nu satsar spelarna tills antingen det bara är en kvar eller en eller flera spelare har satsat lika mycket, sker detta vänds hålkorten upp och spelaren med högst hand tar hem potten. Den som har bäst hand tar hem potten. Har flera spelare samma hand delas potten mellan dem. Vid vanlig texas hold’em har man bestämt en nivå på blindsen och en bestämd summa man kan satsa eller höja med. Normalt sett är den summan dubbelt så stor efter turnen och rivern. En variant av spelet är no limit texas hold’em, i vilket det inte finns några bestämda satsningsnivåer och där en spelare när som helst kan satsa alla sina markers. No limit texas hold’em spelas i de stora världsmästerskapen och kallas ofta the cadillac of poker.

Kortkombinationer

Royal Flush
Stege i färg från tio till ess

Straight
Stege, högst kort vinner

Straight Flush
Stege i färg

Three of a Kind
Triss, högst triss vinner sedan högst kort

Four of a Kind
Fyrtal, fyra kort i samma valör

Two Pair
Två par, högst par vinner, sedan andrapar och sist högst kort

Full House
Kåk, högst triss vinner sedan högst par

Pair
Par, högst par vinner sedan kort

Flush
Färg, högst kort vinner

High Card
Högt kort, högst kort vinner