Odds

När man beräknar odds jämför man antalet kort som hjälper din hand med antalet osedda kort det finns kvar i leken. De kort som hjälper dig till en hand kallas outs.

Om du till exempel har ett färgdrag, två spader på handen samt två spader och ett hjärter på bordet, finns det 47 osedda kort varav 9 spader och 38 ickespader kvar i leken. Dessa nio kort gör färgen komplett och oddsen för att något av de ska komma är 38/9 eller 4.2 till 1. Med ytterligare ett kort på bordet blir oddsen 37/9 eller 4.1 till 1. För att se oddsen för olika outs kan man med fördel konsultera en oddstabell. Med hjälp av sina odds kan man räkna ut sina potodds. Dvs. jämföra dina chanser med hur mycket du kan vinna och om det är värt att syna. Om du med ovanstående exempel vill syna en pott på $16 för $2 ger det ett potodds på 8 till 1 (16/2=8). Då potoddset är högre än oddset på 4.1 till 1 bör du syna då det ger bra betalt för dina chanser.

certain draws/catches 2 kort kvar att dra efter floppen,
47 osedda kort
1 kort kvar att dra efter turnen,
46 osedda kort
För att träffa ett steg- och färgdrag

För att träffa ett färgdrag
För att träffa en stegdrag

För att träffa ett av två överkort

För att träffa ett hålstegedrag
För att träffa ett överkort
För att förbättra par till triss

outs
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
procent
67.5
65.0
62.4
59.8
57.0
54.1
51.2
48.1
45.0
41.7
38.4
35.8
31.5
27.5
24.1
20.3
16.5
12.5
8.4
4.3
odds
2.1 to 1
1.9 to 1
1.7 to 1
1.5 to 1
1.3 to 1
1.2 to 1
1.0 to 1
1 to 1.1
1 to 1.2
1 to 1.4
1 to 1.6
1 to 1.9
1 to 2.2
1 to 2.6
1 to 3.1
1 to 3.9
1 to 5.1
1 to 7.0
1 to 10.9
1 to 22.3
percent
43.5
41.3
39.1
37.0
34.8
32.6
30.4
28.3
26.1
23.9
21.7
19.6
17.4
15.2
13.0
10.9
8.7
6.5
4.3
2.2
odds
1 to 1.3
1 to 1.4
1 to 1.6
1 to 1.7
1 to 1.9
1 to 2.1
1 to 2.3
1 to 2.5
1 to 2.8
1 to 3.2
1 to 3.6
1 to 4.1
1 to 4.8
1 to 5.6
1 to 6.7
1 to 8.2
1 to 10.5
1 to 14.3
1 to 22.0
1 to 45.0