Texas Hold em regler

Texas Hold em regler är enkla; före varje hand väljs en spelare ut som “dealer”, och denna person identifieras med en markör som kallas “dealer button” eller “button”. Denna person delar inte ut korten – särskilt inte på nätet, där det sker automatiskt – men hans eller hennes position dikterar vilka två spelare som måste placera “blind”-insatserna som startar handlingen.

Texas Hold em regler är ett kortspel med två till tio spelare och en normal kortlek med 52 kort. Stora turneringar kan ha hundratals deltagare, men varje hand tävlar spelaren bara mot andra vid sitt bord.

Blinds

Blinds

De två spelarna till vänster om dealern måste sätta dessa obligatoriska “blinds” – de kallas så eftersom de sätts innan någon ens ser sina kort. Spelaren till vänster om givaren lägger den “lilla mörken” och spelaren en plats längre fram vid bordet lägger den “stora mörken”, som vanligtvis är dubbelt så stor som den lilla.

I illustrationen sitter dealern på plats fem med knappen framför sig. De två platserna till vänster om honom eller henne har “blinds”.

När varje hand är klar flyttas dealerknappen medurs en position runt bordet, vilket innebär att spelarna turas om att vara dealer, small blind och big blind.

Efter att blinds har lagts ut får alla spelare två kort med framsidan nedåt. Dessa är kända som “hålkort” och kan endast ses och användas av en spelare. Vid handens slut kan ytterligare fem “gemensamma” kort ha delats ut, med bildsidan uppåt i mitten av bordet, och dessa är tillgängliga för alla spelare att använda.

De tre första gemensamma korten visas tillsammans (så kallat “floppen”), därefter delas ett fjärde kort (så kallat “turn”) ut individuellt och därefter visas ett femte kort (så kallat “river”). En satsningsrunda skiljer varje givning åt.

Målet med poker är att skapa den bästa handen med fem kort av de sju tillgängliga – två i en enskild hand och de fem gemensamma korten.

regler-texas-holdem-poker

De fyra spelomgångarna

Om en pokerhand spelas ända till slutet kommer det att finnas fyra satsningsrundor – eller fyra perioder under vilka spelarna kan satsa sina marker i potten. En spelare kan också lägga sina kort och lämna spelet när som helst (se nedan).

En satsningsrunda måste avslutas på ett tillfredsställande sätt innan de återstående spelarna får se fler kort och en ny satsningsrunda börjar.

Pre-Flop – den första satsningsrundan

Den första satsningsrundan äger rum innan de tre första gemensamma korten (floppen) delas ut. Denna åtgärd beskrivs som “pre-flop” och i detta skede satsar spelarna enbart på styrkan hos sina två dolda “hålkort”.

Spelaren som sitter till vänster om big blind agerar först – en position som kallas “under the gun”. Spelarna agerar sedan i tur och ordning och rör sig medurs runt bordet.

Du har följande alternativ när det är din tur att agera:

  • Du får lägga dig: Det betyder att du inte längre vill spela handen och att du kastar bort dina kort. Du har inte längre några anspråk på pengarna i potten, även om du betalade en av blinds.
  • Call: Detta betyder att du vill spela handen genom att matcha storleken på den aktuella insatsen. Före floppen kommer detta att vara minst lika stort som big blind, och kan vara större om någon annan spelare har höjt.
  • Höjning: Det betyder att du vill höja storleken på den aktuella insatsen. Om ingen före dig har gjort en höjning kan du själv göra en höjning.
  • Kontrollera: Om du sitter i big blind och ingen annan har höjt före dig har du möjlighet att checka. Detta innebär att du inte vill satsa fler marker i potten. Du kan bara checka före floppen om du sitter i big blind och ingen annan har höjt.

Pre-Flop-den-första-satsningsrundan

Satsningsrundan är avslutad när alla spelare antingen har lagt sig, vilket innebär att de inte längre vill fortsätta i handen, eller har satsat lika många marker i potten.

Flop – den andra satsningsrundan

Efter att den första satsningsrundan är avslutad delas de tre första gemensamma korten ut öppet i mitten av bordet. Detta kallas “floppen”.

En ny satsningsrunda börjar med den första spelaren som fortfarande har korten till vänster om dealern.

Om ingen har satsat har du möjlighet att checka (det vill säga flytta handlingen till nästa spelare utan att satsa några marker i potten). Annars har du samma alternativ som du hade före floppen: lägga dig, syna eller höja.

Återigen är satsningsrundan avslutad när alla spelare antingen har lagt sig, vilket visar att de inte längre vill fortsätta i handen, eller satsat samma mängd marker i potten.

Turn – den tredje satsningsrundan

När alla insatser har gjorts i den andra satsningsrundan och minst två spelare fortfarande har kort, delas det fjärde gemensamma kortet ut. Detta kallas för “turn”. En ny satsningsrunda börjar, med början från den första spelaren som fortfarande har kvar handen till vänster om dealern. Spelet fortskrider precis som det gjorde efter floppen.

River – den fjärde satsningsrundan

När alla insatser har gjorts i den tredje satsningsrundan delas det femte och sista gemensamma kortet ut. Detta är känt som “river”. En sista satsningsrunda inleds, återigen med början från den första spelaren till vänster om knappen.

River-den-fjärde-satsningsrundan

De spelare som fortfarande har kort går till visning “showdown”.

Showdown

När den sista satsningsrundan är avslutad måste varje spelare bilda den bästa möjliga pokerhanden med fem kort, bestående av en kombination av deras två hålkort och de fem gemensamma korten.

Vid denna tidpunkt måste alla återstående spelare visa sina händer, så att den bästa handen kan fastställas. Den spelare som har den högst rankade pokerhanden vid showdown vinner potten.

Showdown

Exempel på uppvisning

Det är allt Texas Hold em regler. I exemplet ovan har spelare 1 två par: kungar och damer, med en sjua. De fem bästa korten som finns tillgängliga för dem är de två kungarna på floppen, de två damerna (hans egna hålkort) och sjuan. (Kom ihåg att alla pokerhänder har fem kort.)

Spelare 2 har tre av samma sort. Han har en kung “in the hole” som han matchar med de två kungarna på floppen. Hans andra kort är sjuan och sexan, som var turn och river.

Three of a kind är bättre än två par och därför vinner spelare Spelare 2.

Om fler än en spelare har samma vinnande hand delas potten jämnt mellan alla spelare med den vinnande handen.

När den aktuella handen är klar skickas dealerknappen en position åt vänster och nästa hand börjar.